Udfordring med refundering, Nets Easy

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

Hvis I oplever udfordringer med at refunderinger ikke kan gennemføres, så læs mere her.

På Nets Easy betalingsløsningen fungerer det sådan, at når I modtager opkrævning fra jeres medlemmer, så registreres dette på jeres Nets Easy konto.

Og det er fra denne Nets Easy konto, at pengene så udbetales til jer klubber i kørsler ca. hver 5. dag.

For at kunne refundere er det vigtigt at vide, at det beløb som står på Nets Easy kontoen skal kunne dække beløbet der ønskes refunderet.

Der kan være stor forskel på, hvornår man som klub og forening modtager opkrævning fra sine medlemmer. Det kan være årligt, halvårligt, månedligt osv.

Derfor kan man løbe på den udfordring, at beløbet på Nets Easy kontoen ikke dækker. I det tilfælde er det dog muligt at dække differencen med en bankoverførsel, hvorefter refunderingerne vil gå igennem!

Under Regnskab -> Refunderinger ses en besked når en refundering ikke kan gennemføres (Se billede). Her ses et kontonr. til Nets og et uniks reference ID, som skal bruges ved overførslen. Det er meget vigtigt at reference ID kopieres korrekt, da det som sagt er unikt.

Så snart overførslen er foretaget, så går refunderingen igennem.


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)