Changelog

Opdateret Af Søren Lundquist

22/12 2023

Faktura - Er blevet aktiveret i det nye Klubmodul, men mange opgraderinger og nye små funktioner.

Apple Pay - Det er nu muligt at aktivere betaling med Apple Pay i NETS Easy. Se hvordan i denne guide: klb.md/xs7gq

Event - Det er lavet muligt at sætte maks. antal på hver enkelt ekstrapris.

Event - Ekstrapriser kan nu slettes efter der er tilmeldte på eventet, hvis ingen er tilmeldt ekstraprisen.

Galleri - Det er nu muligt at tilføje tags til kategorier, der kan filtreres på i galleriet.

Betingelser - Når man retter betingelser i CMS er der en ny knap "Brug standard", der indsætter standardbetingelser leveret af Klubmodul. Disse vil løbende blive opdateret efter behov.

Formular - Maks antal felter det er muligt at lave i en formular, er hævet fra 40 til 100.

Opsætning - Kontaktoplysninger, Ventelisteregler og Gebyr/Depositum er blevet opdateret til det nye Klubmodul, så de kan opdateres individuelt fra INFO/Opsætningsmenuen, i stedet for på den samlede opsætnings side.

Profilfelter - Kan opsættes til at blive vist på tilmeldingslister for hold/kontingenter og events. Se mere her: klb.md/up5oe

Låsesystem - I samarbejde med Access Technology kan Klubmodul nu levere et komplet låsesystem med mulighed for lysstyring. Se mere her: klb.md/z8fo1

God jul og godt nytår fra hele Klubmodul teamet! Som et lille indblik i fremtiden, kan vi afsløre at den næste funktion der arbejdes på, er et nyt arkiv. Det bliver lavet helt fra bunden og mere fleksibelt end det eksisterende.

16/11 2023

Event - Rettet en fejl, hvor events uden teaser billede i sjældne tilfælde blev gemt som om de havde billede, uden at have det.

SMS - Når der vælges flere profiler med samme telefonnummer, sendes der nu kun én SMS dertil.

SMS - Rettet en fejl hvor kopi af SMS nogle gange ikke kopierede alle modtagere med over i den nye SMS.

Mail - Opdateret visning af Svar email på mobil, så der nu kan ændres svar email på mobile enheder.

Mail - Rettet en fejl i gemte kladder, hvor " i emne fik knapper i oversigten til ikke at virke, hvilket gjorde at man ikke kunne gøre noget med kladden.

Mail - Rettet en sjælden fejl, hvor modtagerlisten nogle gange viste modtagerne flere gange.

Opsætning - Kontaktoplysninger kan nu ændres i de nye Klubmodul. Dette er første skridt i at opdatere INFO/Opsætning.

Kassekladde - Der er lavet en opdatering på dato, der gør det nemmere at skrive dato og tabbe igennem oprettelse af postering.

Kassekladde - Der er lavet forbedret advarsel når der klikkes på Bogfør knappen.

Bankconnect - På mindre skærme kunne "Til top" pilen dække for Match knappen på nederste linje. En designændring er lavet, så den ikke længere går ind over.

Galleri - Gjort nogle specieltegn ulovlige i navn på kategori, da disse fik kategorierne til ikke at virke.

Nyheder - Rettet en pludselig opstået fejl, der gjorde at nyhed ikke lukkede automatisk når den blev gemt.

Facebook login - Opdateret til at virke på domæner indeholdende æ, ø og å.

30/10 2023

Kassekladde - Der er tilføjet filter på NETS overførsler, så man hurtigt kan se hvilke posteringer der høre til en NETS overførsel i kassekladden.

Bankconnect - Der er lavet bedre kontrol ved difference. Visuelt er det nemmere at se difference og hvad der forårsager den. Det er også nu umuligt at overføre til kassekladde hvis der er difference, for at undgå fejl.

Design - Der er lavet forbedringer på hvordan dropdown selects virker på mobil.

Mail - Når der åbnes en kladde, sættes afsender nu til profilen der retter mailen, i stedet for systememail som tidligere.

Mail - Fra Medlemmer/Profiler er det nu muligt at sende en mail til en profil, direkte fra oversigten

Mail - I Hold/Kontingent vises nu navn på hold/kontingent i stedet for gruppenavn, hvis der er sat navn på hold/kontingent.

Mail - Når en kladde fortsættes, kommer modtagere gemt i kladden nu med.

Mail - Rettet en fejl i kladder, hvor besked om at mail er sendt kunne blive vist hver gang der blev gemt automatisk, hvis en mail var blevet sendt, uden at siden var blevet genindlæst i mellemtiden.

Hold/Kontingent - Rettet en kortvarig fejl hvor navn ved en fejl var blevet gjort obligatorisk.

Betalingslink - Rettet en fejl der gjorde at der ikke kunne sendes betalingslink fra mobil.

Event - Ekstrapriser kan nu sættes til 0 og negative beløb. negative beløb fungere som rabat, hvor det negative beløb fratrækkes prisen.

Profilbilleder - Store billeder i portræt kunne tidligere finde på at blive lagt ned til landskab. Dette vil de ikke længere kunne.

Facebook/Instagram - Facebook og Instagram integration til visning af sider fra disse, er blevet opdateret til at benytte Facebook API version 12.

13/10 2023

App - Link til privatlivspolitik er tilføjet til login skærm.

App - Login vindue er ændret, så login er mere simpelt.

App - Events der kun skal kunne ses af valgte hold, er nu også kun synlige for de hold i appen.

App - Notifikationer er på iPhone opdateret til at bruge Apples nyeste API'er.

App - Der er tilføjet mulighed for at registrer at Svømmebog er udleveret. Kontakt os for at høre om mulighed for at få det aktiveret.

Holdtilmelding - Ved ratebetaling vises nu både prisen for rater og engangsbeløb, i gruppevisningen.

Editor - .mov er tilføjet som gyldigt videoformat.

Design - Toppen på sider i administrationen forbedret til responsiv visning. Hvis der ikke er plads til både sidenavn og knapper, bliver knapperne nu samlet i en menu, lidt som de vil gøre på smartphones.

Design - Menuen er tilpasset responsivt, så der på PC altid vil være plads til alle knapper.

Mail/SMS - Hvis der blev valgt mange hold til modtagelse, kunne siden blive langsom. En ændring er lavet, så dette ikke længere er tilfældet.

Rettigheder - En fejl er rettet hvor rettigheder i sjældne tilfælde kunne blive tildelt dobbelt.

20/09 2023

Holdoversigt - To nye grafer der viser henholdsvis for tilmeldinger og venteliste.

Holdoversigt - I sæson opdatere antal medlemmer nu korrekt, ved sæsonskift.

Gruppe - Billeder på grupper bliver nu gemt i 3 størrelser (Lille, mellem og stor), til forskel fra det lille billede der blev gemt tidligere.

Hjemmeside - Ny tilmeldingsside "Holdtilmelding - Ny" til hold/kontingent der kan vælges i Topmenu. Siden bruger de nye store billeder fra gruppe, så det er nødvendigt at indsætte nye billeder på grupper for at de nye billedstørrelser bliver genereret.

App - opdateret til ny version med flere forbedringer og fejlrettelser.

Mail/SMS - Rettet en pludselig opstået fejl, hvor kopi af mail/SMS ikke kopierede, men overskrev og brugte den kopierede mail.

Mail/SMS - Rettet en fejl, hvor besked om at kladde blev gemt poppede op hver gang kladde blev gemt, hvis der var blevet sendt en mail/SMS eller gemt en kladde, uden opdatering af side.

Regnskab - Forbedringer på bogfør knap, for at forhindre sjældne tilfælde med dobbelt bogføring.

Regnskab - I NETS Overførsler er det blevet lavet nemmere at se hvilke overførsler der er overført til kassekladde og bogført. Virker kun fremadrettet.

Event - Events kan nu oprettes så de kun er tilgængelige og synlige for valgte hold.

Event - Rettet en fejl hvor mange ekstrafelter kunne gøre at ikke alle felter blev vist.

Event - Ekstrafelter sorteres nu korrekt efter sortering.

Sikkerhed - Der er investeret i ekstra sikkerhed mod Ransomware på alle servere.

CMS - Ny widget til visning af hold med træning i dag. Kan indsættes på alle CMS sider.

CMS - Ny widget til visning af Facebook Side. Kan indsættes på alle CMS sider.

16/08 2023

App - Holdvisning er det ændret til at der står hvilken ugedag næstkommende træning er, i stedet for at der blot står kommende.

Webmail - SmarterMail er blevet opdateret til nyeste version.

Kørselsgodtgørelse - På oversigten er der tilføjet en ny kolonne med dato for kørsel.

Medlemmer/Profiler - Filtermulighed er tilføjet på Titler.

Ratebetaling - Rettet en fejl hvor pris for næste rate kunne blive sat forkert når en rate blev markeret som betalt administrativt, på tilmeldinger med løbende træk, hvis prisen på tilmeldingen var blevet ændret siden tilmelding.

Profiloprydning - På listen vises nu slutdato for seneste sæson profiler var tilmeldt, så man nemt kan se hvornår profilen sidst var aktiv.

28/07 2023

App - Datovælger i Kørselsgodgørelse er blevet forbedret. Flere bagvedliggende systemer er blevet opdateret.

Annulleringer/Afmeldinger - Checkboks til at skifte mellem afmeldinger og fremtidige afmeldinger er nu skjult, hvis der ikke er nogen fremtidige afmeldinger.

Webmail - SmarterMail er blevet opdateret til nyeste version. Vi var kommet lidt bagud med opdateringer, så det er en ret stor opdatering denne gang og flere har lagt mærke til at der er lavet om. Vi har planlagt at der fremadrettet bliver opdateret i første uge af hver måned, normalt meget tidlig morgen i weekenden. Så vi fremadrettet har webmailen så opdateret som muligt.

26/06 2023

Event - Rettet en fejl, hvor der kom en fejlagtig besked om afsendt mail, hvis man fra event klikker for at sende en mail til deltagere, lukker dette uden at sende, retter eventet og gemmer.

Regnskab - Regnskabsopsætning er blevet lavet i det nye Klubmodul.

Mail- Når der skrives en mail, gemmes denne automatisk som kladde løbende. Når mailen sendes, slettes kladden og den bliver gemt som sendt mail.

Faktura - Fakturaopsætning er blevet lavet i det nye Klubmodul.

Event - Det er nu muligt at lave en Ekstrapris med negativt beløb.

Mail/SMS - Medlemmer virker nu som filter i stedet for som plus. Hvis man f.eks. vælger alle medlemmer og alder 14, vælges der nu alle medlemmer på 14 år, i stedet for alle medlemmer plus alle profiler på 14 år.

Mail - En kladde kan nu fortsættes, i stedet for at det var nødvendigt at kopiere den for at fortsætte.

Mail - Ovenstående skabte kortvarigt et problem hvor man ikke kunne kopiere en mail, uden også at kopiere deltagere. I nogle tilfælde ville en sådanne kopieret mail ikke sende. Begge fejl er rettet.

Bankconnect - Forbedret automatisk match på kvitteringer.

Mail/SMS - Forbedre valg på mobil.

Regnskab - Der er lavet ny funktion til at splitte postering til en flerbenet postering. Se mere her.

Banebooking - Der kan nu vælges op til 3 medspillere i stedet for kun én.

Hold - I betalingsplan er det nu muligt at vælge at man ved tilmelding, skal tilmeldes til næste betalingsperiode, x antal dage før denne starter. Se mere her.

Sæson - Det er nu muligt at vælge at profiler på venteliste i tidligere sæson, kan tilmelde sig ny sæson sammen med medlemmer fra forrige sæson.


Hvordan klarede vi os?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)