Changelog

Opdateret 1 week ago Af Søren Lundquist

20/09 2023

Holdoversigt - To nye grafer der viser henholdsvis for tilmeldinger og venteliste.

Holdoversigt - I sæson opdatere antal medlemmer nu korrekt, ved sæsonskift.

Gruppe - Billeder på grupper bliver nu gemt i 3 størrelser (Lille, mellem og stor), til forskel fra det lille billede der blev gemt tidligere.

Hjemmeside - Ny tilmeldingsside "Holdtilmelding - Ny" til hold/kontingent der kan vælges i Topmenu. Siden bruger de nye store billeder fra gruppe, så det er nødvendigt at indsætte nye billeder på grupper for at de nye billedstørrelser bliver genereret.

App - opdateret til ny version med flere forbedringer og fejlrettelser.

Mail/SMS - Rettet en pludselig opstået fejl, hvor kopi af mail/SMS ikke kopierede, men overskrev og brugte den kopierede mail.

Mail/SMS - Rettet en fejl, hvor besked om at kladde blev gemt poppede op hver gang kladde blev gemt, hvis der var blevet sendt en mail/SMS eller gemt en kladde, uden opdatering af side.

Regnskab - Forbedringer på bogfør knap, for at forhindre sjældne tilfælde med dobbelt bogføring.

Regnskab - I NETS Overførsler er det blevet lavet nemmere at se hvilke overførsler der er overført til kassekladde og bogført. Virker kun fremadrettet.

Event - Events kan nu oprettes så de kun er tilgængelige og synlige for valgte hold.

Event - Rettet en fejl hvor mange ekstrafelter kunne gøre at ikke alle felter blev vist.

Event - Ekstrafelter sorteres nu korrekt efter sortering.

Sikkerhed - Der er investeret i ekstra sikkerhed mod Ransomware på alle servere.

CMS - Ny widget til visning af hold med træning i dag. Kan indsættes på alle CMS sider.

CMS - Ny widget til visning af Facebook Side. Kan indsættes på alle CMS sider.

16/08 2023

App - Holdvisning er det ændret til at der står hvilken ugedag næstkommende træning er, i stedet for at der blot står kommende.

Webmail - SmarterMail er blevet opdateret til nyeste version.

Kørselsgodtgørelse - På oversigten er der tilføjet en ny kolonne med dato for kørsel.

Medlemmer/Profiler - Filtermulighed er tilføjet på Titler.

Ratebetaling - Rettet en fejl hvor pris for næste rate kunne blive sat forkert når en rate blev markeret som betalt administrativt, på tilmeldinger med løbende træk, hvis prisen på tilmeldingen var blevet ændret siden tilmelding.

Profiloprydning - På listen vises nu slutdato for seneste sæson profiler var tilmeldt, så man nemt kan se hvornår profilen sidst var aktiv.

28/07 2023

App - Datovælger i Kørselsgodgørelse er blevet forbedret. Flere bagvedliggende systemer er blevet opdateret.

Annulleringer/Afmeldinger - Checkboks til at skifte mellem afmeldinger og fremtidige afmeldinger er nu skjult, hvis der ikke er nogen fremtidige afmeldinger.

Webmail - SmarterMail er blevet opdateret til nyeste version. Vi var kommet lidt bagud med opdateringer, så det er en ret stor opdatering denne gang og flere har lagt mærke til at der er lavet om. Vi har planlagt at der fremadrettet bliver opdateret i første uge af hver måned, normalt meget tidlig morgen i weekenden. Så vi fremadrettet har webmailen så opdateret som muligt.

26/06 2023

Event - Rettet en fejl, hvor der kom en fejlagtig besked om afsendt mail, hvis man fra event klikker for at sende en mail til deltagere, lukker dette uden at sende, retter eventet og gemmer.

Regnskab - Regnskabsopsætning er blevet lavet i det nye Klubmodul.

Mail- Når der skrives en mail, gemmes denne automatisk som kladde løbende. Når mailen sendes, slettes kladden og den bliver gemt som sendt mail.

Faktura - Fakturaopsætning er blevet lavet i det nye Klubmodul.

Event - Det er nu muligt at lave en Ekstrapris med negativt beløb.

Mail/SMS - Medlemmer virker nu som filter i stedet for som plus. Hvis man f.eks. vælger alle medlemmer og alder 14, vælges der nu alle medlemmer på 14 år, i stedet for alle medlemmer plus alle profiler på 14 år.

Mail - En kladde kan nu fortsættes, i stedet for at det var nødvendigt at kopiere den for at fortsætte.

Mail - Ovenstående skabte kortvarigt et problem hvor man ikke kunne kopiere en mail, uden også at kopiere deltagere. I nogle tilfælde ville en sådanne kopieret mail ikke sende. Begge fejl er rettet.

Bankconnect - Forbedret automatisk match på kvitteringer.

Mail/SMS - Forbedre valg på mobil.

Regnskab - Der er lavet ny funktion til at splitte postering til en flerbenet postering. Se mere her.

Banebooking - Der kan nu vælges op til 3 medspillere i stedet for kun én.

Hold - I betalingsplan er det nu muligt at vælge at man ved tilmelding, skal tilmeldes til næste betalingsperiode, x antal dage før denne starter. Se mere her.

Sæson - Det er nu muligt at vælge at profiler på venteliste i tidligere sæson, kan tilmelde sig ny sæson sammen med medlemmer fra forrige sæson.


Hvordan klarede vi os?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)