Flerbenet postering (Opdel funktion)

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

I denne video viser vi, hvordan det er muligt at oprette en flerbenet postering i regnskabet.

Når der hentes posteringer ind i kassekladden, gerne direkte via Bank Connect, vælges funktionen "Opdel" via ikonet her:

Med denne funktion er det nemt at fordele en postering ud på flere linjer, så indtægten eller udgiften kan registreres på specifikke kontonumre efter eget ønske.

Se videoen her:

Rigtig god fornøjelse!


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)