Tjek balancen før, at du bogfører din kassekladde

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

Funktionen "Balance" vises, når du fører musemarkøren henover "Bogfør" knappen inde i selve kassekladden.

Via "Balance" åbnes saldobalancen i en ny fane, hvor der er tilføjet to kolonner kaldet "Åbne" og "Resultat inkl. åbne".

I disse to kolonner vises alt der er bogført på jeres konti i åbne kassekladder, samt resultatet når de lægges sammen med, hvad der allerede er bogført.

På denne måde kan I altid tjekke om kontiene stemmer før, at kassekladden endeligt bogføres!

Rigtig god fornøjelse!


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)