Afdelinger, dimensionsregnskab

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

Med afdelinger under regnskab kan I nemt føre dimensionsregnskab.

Med afdelinger kan I let inddele jeres indtægter, primært igennem hold- og kontingenttilmeldinger, under særskilte afdelinger, så I løbende kan holde øje med indtægter og udgifter pr. afdeling.

Så selvom indtægter f.eks. bogføres på samme indtægtskonto, så kan man altid se, hvor meget af den samlede indtægt der kommer fra de enkelte afdelinger.

Afdelinger oprettes under Regnskab -> Afdelinger. Her skal afdelingen blot navngives og gemmes, så er den oprettet.

Herefter kan afdelingerne tildeles hold og kontingenter via holdoversigten.

Når der her oprettes et nyt hold eller kontingent, så kan I, samme sted som pris og indtægtskonto indtastes, også vælge en afdeling. Når der så kommer en tilmelding på holdet/kontingentet, så bogføres indtægtens naturligvis på valgte konto, men tildeles også den valgte afdeling.

Når posteringerne hentes ind i kassekladden, fremstår afdeling også her i en kolonne for sig.

Opretter du en manuel postering, er det selvfølgelig også muligt at bogføre en udgift, hvor afdeling sættes på.

Når kassekladden er bogført kan man på Saldobalancen vælge at filtrere på den enkelte afdeling - og her naturligvis se indtægterne og udgifterne tilknyttet den enkelte afdeling.

I følgende vejledning gennemgår vi hvordan Afdelinger oprettes, hvordan de tildeles hold/kontingent - og selvfølgelig hvordan afdelingerne efterfølgende fremstår af kassekladden imens man bogføre, og efterfølgende på saldobalancen efter der er bogført.

God fornøjelse!


Hvordan klarede vi os?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)