Siden vises ikke korrekt/knap mangler (eksempel, bogføring).

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

Hvis en knap slet ikke vises eller vises i en mindre menu, så kan årsagen være, at der er zoomet ind på hjemmesiden/i browseren.

Alternativt kan størrelsen på vinduet, som Klubmodul er åbent I, være for småt, hvis vinduet er minimeret. Dette kan nemlig også rykke på visningen i administrationen - eksempelvis i regnskabet i Klubmodul som i eksemplet her. Men det kunne også være hold- og kontingentoversigten, medlems- og profiloversigten mm.

I dette eksempel befinder vi os i en kassekladde.

Er der zoomet ind/er vinduet minimeret, ser du typisk denne visning, og her er Bogfør knappen ikke tilgængelig:

Men zoomes der ud, så vises bogfør knappen igen - standard zoom på en hjemmeside er altid 100%:

Alt afhængig af om du bruger Microsoft Edge, Google Chrome osv. som browser, kan indstillingerne for Zoom ligge lidt forskelligt. Det er dog altid i indstillingerne for browseren, at man finder Zoom. I Google Chrome finder du det her:

Står zoom på 100%, så bør alt vises korrekt.

Rigtig god fornøjelse.


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)