Faktura, bogføring

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

I denne vejledning gennemgår vi, hvordan I bogføre fakturaer sendt via Klubmodul.

Bogføring af fakturaer kan foregå på forskellige måder afhængig af, om I bogfører med eller uden Forbind med bank.

I video guiden forklares begge.

Når en faktura sendes, modtager debitor også et link til betaling. Betaler debitor på denne måde, så vil betalingen for fakturaen automatisk komme ind i regnskabet sammen med den øvrige indtægt via NETS Easy overførslerne. Altså sammen med den øvrige indtægt fra online betaling. Når disse bogføres, så udlignes fakturaen automatisk.

Betaler debitor derimod via en bankoverførsel, så skal man være ekstra opmærksom.

Bogfører I ikke direkte via banken/Forbind med bank i Klubmodul, skal fakturaer hentes ned i kassekladden via feltet 'Faktura', som er at finde mod øverste venstre hjørne, når en kassekladde åbnes. Så snart en faktura sendes, vises fakturaen med det samme i menuen via 'Faktura' feltet. Når fakturaen er blevet betalt via f.eks. direkte bankoverførsel, hentes fakturaen ned via 'Faktura' feltet i den ønskede kassekladde. Når denne så bogføres, vil fakturaen også udlignes automatisk og blive registreret som værende betalt:

Det er vigtigt, at en faktura aldrig bogføres manuelt. Bogføres en faktura via en manuel postering, så udlignes denne ikke på debitor samlekontoen og fakturaen registreres ikke som værende betalt. Denne proces er nemlig helt automatisk og sker i forbindelse med at faktura bogøres korrekt.

I denne vejledning forklares hele processen:

God fornøjelse!


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)