Aktiviteter, bogføring

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

Med funktionen aktiviteter kan I nemt og hurtigt danne jer et overblik over samtlige indtægter og udgifter der kan være i forbindelse med tilbagevendende og faste begivenheder der foregår i klubben eller foreningen.

Det kunne eksempelvis være tilbagevendende stævner og konkurrencer, som I afvikler hvert år eller deltager i.

Under Regnskab -> Aktiviteter opretter i nemt jeres forskellige aktiviteter. Navngiv og angiv aktivitetsnummer, så er de oprettet.

Herefter kan I f.eks. tilknytte en aktivitet til et event, hvor I modtager jeres indtægter via medlemmernes tilmeldinger. Det foregår samme sted, hvor I angiver pris og kontonummer, hvor indtægten skal bogføres.

Når det er tid til at bogføre, vil I kunne se, at aktiviteten fremgår af de posteringer I henter ind i kassekladden i en kolonne for sig - f.eks. indtægter i forbindelse med tilmelding.

I kan også manuelt bogføre en udgift, hvor aktiviteten også tilknyttes. Det kunne eksempelvis være udgifter til et møde afholdt i forbindelse med afviklingen af begivenheden. Forplejning eksempelvis.

Når alt i forbindelse med begivenheden er bogført, hvor aktiviteten har været tilknyttes samtlige indtægter og udgifter, kan man via Saldobalancen filtrere på netop den enkelte aktivitet.

Når aktiviteten efterfølgende vælges på saldobalancen, vises en komplet oversigt over samtlige konti der er bogført på, hvor aktiviteten er tilvalgt. Der vises altså en oversigt over alle indtægter og udgiver samt driften total.

Hermed kan I hurtigt og nemt danne jer et overblik over økonomien tilknyttet specifikke begivenheder i klubben/foreningen.

I følgende vejledning gennemgår vi hvordan Aktiviteter oprettes, hvordan de tildeles et event og anvendes ved manuel bogføring af en udgift - og selvfølgelig hvordan aktiviteten fremstår af kassekladden og til sidst, hvordan I via saldobalancen filtrere på aktivitet.

God fornøjelse!


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)