Opsætning af SmarterMail emailadresser på mobil og mac

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

Disse vejledninger gennemgår hvordan SmarterMail emailadresser oprettes på jeres mobil eller på Mac.

Udgangspunktet er Android telefon (gmail), Iphone og Mac (Apple mail).

Men uanset platform eller mailklient vil processen omkring opsætningen og informationerne der skal indtastes være den samme, og ordlyden i opsætningsmenuerne vil i høj grad ligne hinanden.

Links til vejledninger:

Android telefon

iPhone

Mac (Apple Mail)


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)