Opsætning, Bane booking

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

I denne video gennemgås Opsætning til Bane booking.

Under Opsætningen bestemmer I rammerne og reglerne for, hvordan jeres medlemmer kan booke baner.

Her kan I bl.a. vælge, hvilke tennisbaner (lokationer), der er synlige på hjemmesiden, og som jeres medlemmer så kan booke på.

Det er bl.a. også her I bestemmer, hvornår jeres medlemmer bliver trukket for kontingent, hvor langt frem i tiden det er muligt at booke, hvor indtjening for banebooking skla registreres i regnskabet og meget mere:

I det nye Klubmodul finder I Opsætning for bane booking her:

God fornøjelse!


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)