Registrering af NETS overførsler, som er bogført/overført til kassekladde.

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

Via Regnskab -> NETS overførsler er det nu muligt at se, hvilke af NETS overførslerne der allerede er overført til en kassekladde, og om denne kassekladde er bogført eller ej.

På oversigten er kolonnen "Bogført" tilføjet. Er NETS overførslerne overført til en kassekladde vil kassekladdenummer og navn fremstå, samt et grønt flueben eller rødt kryds alt afhængig af, om kassekladden er bogført eller fortsat er åben.

God fornøjelse!


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)