Facebook Widget, opsætning

Opdateret Af Søren Lundquist

På CMS sider kan der indsættes en widget til at vise en Facebook SIde. Den indsættes som vist på billedet nedenfor.

I videoen kan der ses en mere dybdegåede vejledning, der også viser hvordan der forbindes med Facebook siden.


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)