Flyt medlem, hold

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

I denne vejledning forklarer vi, hvordan det er muligt at flytte et medlem fra et hold/kontingent til et andet.

OBS. Forskelle på flytning på Løbende træk og på Sæson.

Sæson:

Er jeres Klubmodul sat op til at køre med Sæson, så kan I uden videre flytte medlemmer imellem jeres hold.

Flyttes medlemmet til et hold der er dyrere vil differencen imellem holdene blive opkrævet automatisk i forbindelse med flytningen. Der refunderes dog ikke automatisk et beløb, hvis et medlem flyttes til et billigere hold.

Løbende træk:

På løbende træk skal man være mere opmærksom i forbindelse med flytninger.

Det er nemlig ikke muligt at flytte et medlem imellem hold/kontingenter, hvor selve forfaldsdatoen på holdet/kontingentets betalingsplan ikke er den samme!

Det er muligt at flytte medlemmer imellem hold/kontingenter der har forskellige betalingsplaner, men KUN hvis disse planer har samme forfaldsdatoer - datoen/datoerne for hvornår medlemmet opkræves skal altså være ens!

Anvendes den samme betalingsplan på tværs af alle jeres hold/kontingenter, så kan I flytte medlemmerne uden videre.

I denne vejledning viser vi, hvordan en flytning foretages:

God fornøjelse!


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)