Højreklik på oversigter.

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

På alle oversigter i Klubmodul såsom medlemsoversigten, holdoversigten, tilmeldingsoversigten m.fl. er det muligt at højreklikke direkte på en profil/hold og dermed åbne en menu med relevante funktioner?

På medlemsoversigten har I f.eks. nem adgang til at se tilmeldinger, rette, flytte, afmelde profiler mm.

Og fra holdoversigten kan I hurtigt højreklikke og derfra rette hold, se hold på hjemmeside, sende mail til de tilmelde osv.


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)