Tilmeld gratister

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

I denne vejledning forklarer vi, hvordan man som administrator tilmelder et medlem som gratist.

En gratist er et medlem der af den ene eller anden grund aldrig skal betale for sin tilmelding til et hold eller kontingent, men skal være registreret på holdet/kontingentet ligesom de øvrige medlemmer.

Al statistik i forhold til tilmeldingstidspunkt, varighed af tilmelding mm. registreres altså også (jævnfør medlemsregistrering/CFR indberetning) når man er tilmeldt som gratist.

Processen er den samme, uanset om I anvender Løbende træk eller Sæson.

Under Medlem/profiloversigt finder I "Tilmeld Gratister". Her søges medlemmet frem og registreres på holdet/kontingentet.

OBS. Et gratist medlem oprettes ikke ved at lave en admin tilmelding og sætte prisen til 0kr. For at oprette en gratist korrekt skal man som administrator gøre brug af funktionen "Tilmeld gratister" under Medlemmer/profiler.

I denne video gennemgår vi processen vedr. gratisttilmelding:

God fornøjelse!


Hvordan klarede vi os?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)