Lukkedage

Opdateret Af Morten Mosen-Rieks

Holder I ferie, eller har andre perioder hvor jeres holdundervisning bliver sat på pause, så kan I anvende funktionen Lukkedage.

Når man via Lukkedage har oprettet en periode, kan disse specifikke datoer f.eks. ikke ses i appen af medlemmerne. Altså vil de ikke fremstå som dage, hvor holdene eller undervisningen bliver afviklet. Medlemmet kan derfor f.eks. ikke krydse sig selv af på disse dage, da datoerne ikke fremstår af appen.

Hos tennisklubber vil Lukkedage f.eks. også slå igennem på banebookingoversigten. Et hold, hvis tider normalt ville blokere for banebooking, vil ikke længere fremgå af banebookingoversigten i en periode oprettet under Lukkedage. Hermed frigives denne tid, så andre medlemmer kan booke en bane her, f.eks. i en ferie.

I finder og sætte Lukkedage op under Info/opsætning -> Lukkedage:

Man opretter en periode som følgende.

  1. Definér et navn for lukkedagene, f.eks. Sommerferie
  2. Definér datointerval via kalenderfunktionen
  3. Vælg hvilke hold, hvis hold der skal lukkes for. Er det alle hold er der også en funktion til hurtigt at tilvælge samtlige hold
  4. Afslut med at trykke GEM.

Herefter vil Lukkedagene automatisk træde i kraft, så snart startdatoen nås.

Rigtig god fornøjelse.


Hvordan klarede vi os?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)